JE BENT UITGENODIGD!

‘In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.

Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden…’ Mattheus 11: 25-29

Moe en belast zijn. Overprikkeld. Tegen een burn-out aan per moment. Wie herkent dat niet voor zichzelf?

Voor al die vermoeide en belaste mensen heeft Jezus een boodschap: ‘Kom bij Mij. Ik geef rust.’

Met rust bedoelt Hij niet een probleemloos leven in deze wereld. Wel het thuiskomen in de rust van het Rijk van God de Vader.

Met andere woorden gezegd: Zekerheid van vergeving van je zonden en tekorten, zekerheid van dat alles in orde is met God, zekerheid van eeuwig leven, vind je bij Mij.

Alsook: We beginnen met rust, en dan gaan we aan de slag en zal Ik je leren leven als een kind van God de Vader.

Met het oog op Zijn Rijk dat elke dag dichterbij komt!

Foto’s Unsplash