JE BEDENKEN

‘Hij zei: ‘Ik wil niet’, maar later bedacht hij zich en ging alsnog’. Mattheus 21:29

Jezus vertelt over twee zoons van eenzelfde vader. Dat laatste is wat ze gemeen hebben.

Maar ze verschillen in het antwoord dat ze hun vader geven.

De een zegt: ‘Nee’, de ander: ‘Ja’.

Nog een verschil is dat de eerste zoon zich bedenkt. Hij gaat aan de slag, zoals zijn vader vraagt. De ander niet.

Dat ‘zich bedenken’ is de kern van wat Jezus hier vertelt. Jezelf bedenken is een eerste stap richting een totale ommekeer in je leven. Herkenbaar?

De volgende stappen zijn geloof, berouw, belijden van je missers en narigheid, het aannemen van Jezus als je Heer en Heiland, en achter Hem aangaan op een weg van heiliging en geestelijk vrucht dragen.

Totdat Hij komt en je Hem zult ontmoeten en zien zoals Hij is!

Bing Video’s – Psalm 1 Sons of Korah

Foto Unsplash