IS VERANDERING MOGELIJK?

We weten dat alles in ‘het Huis van onze Vader’ volmaakt is. Daar zullen we geen gebrokenheid meer ervaren. Maar we leven nu nog op aarde. Wat voor verandering in onze gebrokenheid is hier en nu mogelijk? Wat kan iemand met homoseksuele gevoelens vandaag van God verwachten? Wat is realistisch om te verwachten voor iemand die christen is en homoseksuele gevoelens ervaart? Is verandering mogelijk? Daarover  bestaan verschillende meningen.

Nee, nooit: Sommigen zijn ervan overtuigd dat homoseksuele gevoelens  aangeboren zijn en dat daar niets aan kan worden veranderd. Elke wens of poging om homoseksuele gerichtheid te veranderen zou zelfs schadelijk zijn. De suggestie dat verandering soms wel mogelijk is, wordt door deze groep als respectloos ervaren, of als een aanval op wie ze zijn. Als iemand getuigt dat zijn homoseksuele gerichtheid is verminderd of weggegaan, dan zal deze groep in twijfel trekken of er wel echt sprake was van een homoseksuele gerichtheid. Ze zien zulke levensverhalen als schadelijk voor ‘echte’ homo’s.  

Ja, altijd: Sommige christenen claimen dat bij genoeg geloof of toewijding God altijd de gebroken gevoelens zullen herstellen. Dat Hij altijd van homo’s hetero’s zal maken. Zo’n benadering legt veel druk op christenen met gebroken gevoelens. Als ze na jaren geen verandering ervaren, kunnen ze concluderen dat ze geen christen zijn of dat God niet van hen houdt. Deze theologie is schadelijk. Om dit perspectief wat af te zwakken, zeggen sommigen dat ‘in principe’ elke homo hetero kan worden.

Ja, soms bij sommigen: Er zijn christenen met   homoseksuele gevoelens die een verschuiving hebben ervaren in hun seksuele gerichtheid. Daarvan zijn meerdere getuigenissen bekend, ook in Nederland. Dit betekent in de praktijk vaak niet dat ze nooit meer homoseksuele gevoelens ervaren. Ook betekent het niet dat ze alleen maar heteroseksuele gevoelens ervaren. Maar wel dat verandering mogelijk is – tenminste soms en bij sommigen.

Deze bewering in de ervaring van seksuele gerichtheid is niet alleen door sommige christenen geconstateerd. Binnen de seculiere LHBTQ-gemeenschap is er een groep van mensen die zich ‘gender fluïde’ noemt. Ze hebben binnen de gemeenschap hun eigen identiteit en in de vlag hun eigen kleurtje. Ze zeggen dat ze zich in de loop van de tijd meer mannelijk of meer vrouwelijk kunnen gaan voelen – dat hun transseksualiteit in beide richtingen kan bewegen. Alsook dat seksuele aantrekkingskracht bij sommigen ook van veranderen van hetero naar homo en andersom. Er is dus binnen die gemeenschap een tegenstelling tussen degenen die zeggen dat je ervaring van je seksualiteit fluïde is, en wie zeggen dat die vanaf je geboorte vastligt.

Ik denk dat mensen die merken dat hun ervaring van seksualiteit fluïde is, beschrijven wat we in de Bijbel vinden: dat onze diepe gevoelens en verlangens beïnvloed kunnen worden door onze omgeving, onze ervaringen en manier van denken. Mijn zwager bijvoorbeeld voelde zich, toen hij met zijn vrouw trouwde, seksueel aangetrokken tot zowel vrouwen als mannen, ’50 – 50’ zei hij. Nu 30 jaar later zegt hij, ‘ik voel me meer 90 – 10, ik ervaar sterker homoseksuele gevoelens dan heteroseksuele gevoelens.’ Het is duidelijk dat zich soms wel degelijk bij sommigen een verandering in seksuele gevoelens voordoet.

Wat voor verandering zien we? Ook nu zijn er verhalen van christenen en niet-christenen die merken dat hun homoseksuele gevoelens milder (minder sterk) worden. Sommigen getuigen van een verschuiving in de gerichtheid van hun seksuele gevoelens van homoseksueel naar heteroseksueel of andersom, of dat ze nu biseksuele gevoelens ervaren. Sommigen zeggen dat hun homoseksuele gevoelens helemaal weg zijn. Dat betekent in de praktijk vaak niet dat ze nooit meer homoseksuele gevoelens ervaren. Ook betekent het niet dat ze alleen maar heteroseksuele gevoelens ervaren. Anderen zeggen dat ze homoseksuele gevoelens bleven ervaren, maar dat God ‘iets nieuws’ gaf: een bijzondere liefde (ook lichamelijke aantrekkingskracht) voor één persoon van het andere geslacht – die later hun huwelijkspartner wordt. Voorbeelden van deze laatste situatie zie je in filmpjes met de verhalen van ‘Sean and Gaby’, ‘KeesJan vertelt’ en ‘Peter’ op de site van Vernieuwd.com. Op die website vind je ook boeiende verhalen van christenen wier homoseksuele gevoelens niet veranderen, zoals die van ‘Anne’, ‘Jeannette’, ‘Ed’ en ‘Mark’. https://vernieuwd.com/

Met goedkeuring overgenomen uit ‘HOMOseksualiteit, Bijbels-pastorale overwegingen in de 21ste eeuw, van Philip Nunn 2019 ISBN 978-90-79465-25-5. Vragen en bestellingen: Info@heartcry.nl