Is homoseksualiteit aangeleerd of aangeboren?

In hoeverre homoseksualiteit aangeboren is dan wel het resultaat van een ontwikkeling die op jonge leeftijd begint, is moeilijk te zeggen. Homoseksualiteit is een diep geworteld gevoel, waarvan je vaak de indruk hebt dat het helemaal bij je hoort. Veel mensen hebben dan ook het idee dat ze zo geboren zijn.

Het is waarschijnlijk een complex van factoren dat ertoe bijdraagt dat homoseksuele gevoelens zich ontwikkelen. Bepaalde erfelijke en biologische factoren kunnen een rol spelen. Maar ook de ontwikkeling die al begint bij (of misschien zelfs) voor de geboorte speelt een rol.