Intiem

“Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft.”  Jesaja 55

In onze tijd is de realiteit van een intieme relatie veel mensen vreemd. We gaan oppervlakkig en vluchtig met elkaar om. Covid-19 maakt het er niet beter op!

En ondertussen roept God: “ Waar ben je?” “Kom terug bij Mij!” In contact met Hem geldt die 1,5 meterregel niet.

Jesaja roept namens God als een waterverkoper op de markt: “Koop je niet arm aan dingen waar je niets aan hebt! Al die uiterlijkheden, goden en hebbedingen. Kom terug bij Mij. Koop water waar je van kunt leven.”                                                                                            

Wat het kost? Een open hart. Om dat water te ontvangen. Als een beeld van Gods Geest. Wie daarvan drinkt ontvangt eeuwig leven: hartsverbondenheid met God en met elkaar als geloofsbroers en -zussen.  

God roept en nodigt. Overal waar de Bijbel opengaat. Door profeten en apostelen. En door Jezus.  

In Hem komt God midden tussen de mensen om te laten zien en horen hoe Hij is: een Vader die op de uitkijk staat, je in Zijn armen sluit als je komt. Altijd!