Mijn schapen horen Mijn stem…

Een moment alleen met Hem

“Mijn schapen horen Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij”  Joh 10:27

Het belangrijkste kenmerk van een schaap van Zijn kudde, is volgens Jezus: Zijn stem kunnen horen. Iedereen kan Zijn woorden horen. Maar of ze werkelijk binnenkomen is iets anders. Zijn schapen luisteren. Volgen. Het is bijzonder, altijd weer, als je in Jezus’ woorden de stem van je Heer, de goede Herder, herkent. Dat bereik je niet door inspanning, een bepaald talent of methode. Nee. Alleen door geloof en gebed. Als je Zijn stem eenmaal kent, dan hoor je Hem altijd weer, dwars door alle kakafonie om je heen.

Jezus overziet Zijn kudde. Hij merkt het meteen als je niet volgt. Hij wacht, roept. Hij loopt terug, bukt zich, tilt je op. Zo draagt Hij je, en haalt Hij je terug. Zo houdt Hij je bij de anderen. Weleens ervaren?

“Zij volgen Mij”, zegt Hij. Dat is niet onze verdienste. Hij wil ons erbij hebben en houden. Ons behouden. Juist ook omdat Hij ons kent. Tot in de schuilhoeken van ons hart. Ook als jij Hem verkeerd begrijpt. Als je twijfelt. Hem verloochent. Of vast bent geraakt in dorens en distels als een beeld van allerlei eigenwijze akties. Net als schapen leren wij niet zo snel van de fouten van een ander. We hebben het nodig om zelf onze eigen fouten te maken. Dat was de ervaring van Petrus. Ook van Augustinus, die bad “Heer, leer me U werkelijk serieus te nemen”. Ook dát doet Hij voor ons.