Ik maak iets nieuws!

“Ik maak iets nieuws” Jesaja 43: 19 / Openbaring 21: 5, 7

Dat had het opschrift kunnen zijn bij het kruis. Waar Jezus Zijn leven geeft om voor jou alles in orde te maken met God de Vader. Maar Jezus geeft meer.

Als je je hart voor Hem opent, komt Zijn Geest je leven binnen. In de mate waarin je Hem daartoe uitnodigt. Want de Geest van Jezus is een gentleman. Hij forceert niet. Dwingt nooit. Maar verlangt ernaar zegenend binnen te komen in alle aspecten van je leven.

Ook in je diepste gevoelsleven. Je blijdschap. Maar ook je koppigheid en ijdelheid. Jaloezie, verwarring en schaamte. Ook op de plekken die je niet zo snel met anderen deelt. Om daar licht te brengen. En vrede. Door stap voor stap met je te ruilen: jouw angst en minderwaardig voelen, pijn en vuiligheid, voor Zijn liefde en barmhartigheid.

Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met ‘barmhartigheid,’ is ‘baarmoeder’. Dat zegt iets over wat ‘barmhartigheid’ is in Bijbelse zin. Zoals we in het Nederlands het hart zien als bron van warme gevoelens voor mensen die hulp nodig hebben, zo is dat in het Hebreeuws de baarmoeder. ‘Gods barmhartigheid’ zegt dat Hij broos en kwetsbaar leven koestert en warm van hart is.

Als Jezus in je leven komt, kunnen er wonderlijke veranderingen plaats gaan vinden. Er gaat nieuw leven in je groeien. Zo als God bedoelde in het begin voor mensen die de kroon zijn op Zijn scheppingswerk. Wie overwint, Mij blijft volgen, komen al deze dingen toe, belooft Jezus.