Gelukkig wie rein zijn van hart…

“Gelukkig wie rein zijn van hart, zij zullen God zien” Mattheus 5: 8

Gods Rijk heeft de toekomst!

Wie dat erven?

Zachtmoedigen, mensen die rein zijn van hart, barmhartig en… Een hele lijst, als een profielschets van de burgers van Gods komende Rijk.

Daar kan je je ver vandaan voelen. Zo van: “Stop maar…daar kan ik niet aan tippen”.

Maar laat je niet ontmoedigen! Het principe dat God je aanreikt is simpel: ga je de fout in, voor de zoveelste keer, kom er dan mee naar Jezus.

Blíjf komen en je richten op Hem, die je verlost van alles wat je ongeschikt maakt voor Zijn Rijk.

Waarom die toevoeging: “van hart”?

Omdat Jezus weet dat je de buitenkant graag leuk houdt, terwijl het van binnen een dubieuze rommel is. Zo van: God in de etalage, en in het magazijn allerlei rottigheid.

Er is zoveel onreinheid. Zoveel schade. Zo vaak weten mensen niet wat ze doen. En wat de effecten zijn van hun gedrag voor een ander.

Sorry zeggen.

Dat geldt voor je contact met God. En mensen.