De komst van de Zoon des mensen…

“…de komst van de Zoon des mensen…” Mattheus 24:27

We leven in de tussentijd. Tussen de 1e en 2e komst van Jezus in. Advent betekent: Hij komt. “Hij zal Koning zijn”, zei de engel.

Dat evangelie gaat nog steeds de wereld over. De oren, ogen en harten van mensen gaan ervoor open: God heeft mij lief. Daarom gaf Hij Jezus, die sprekend Zijn Vader is.

Woord van God noemt Johannes Hem. Jezus is Gods levende Woord met bijzondere kracht, scherper dan het scherpste zwaard. Hij dringt door in je hart. Weet wat je bezighoudt en legt je diepste gedachten en verlangens bloot, naar Hebreeën 4.

Jezus doorziet je. Volledig. En geeft Zichzelf om te ruilen: Zijn licht voor jouw duisternis. Zo komt Hij van Godswege om jou te behouden en klaar te maken voor Zijn komende Rijk.

Hij zal als Koning heersen. Koning Jezus. Ontvang Hem, maak ruimte. Roep Hem aan: “Kom, help mij met mijn leugens, verlangens, woede en angst. Neem mij onder Uw hoede. Rust mij toe met Uw liefde, zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid…

Kom Heer Jezus!”