Hij trok Zich geregeld terug…

 

“Hij trok Zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden”. Lukas 5: 16

Jezus zoekt contact met Zijn Vader. Bij Zijn doop. Voordat Hij Zijn discipelen uitkiest. In Getsemané en aan het kruis.

Om Gods Vaderliefde te ervaren, Zich daaraan te warmen. En kracht te ontvangen om staande te blijven in deze wereld vol verleidingen om God los te laten.

Jezus bidt, om niet Zijn eigen wil te doen, maar die van Zijn Vader. Die goed is.

Laten we dat in de stilte van dit moment ook doen:

Almachtige God. Wij eren en aanbidden U. We willen ons warmen aan Uw aanwezigheid. U kent ons verleden. Ons heden en wat er voor ons ligt.

Wij bidden U om kracht. Wilt U die geven, en onze liefde voor U zo groot maken dat Uw wil echt kan gaan gebeuren in ons leven.

Het is heerlijk om met U te zijn, zoals nu. Als Uw Geest onze geest aanraakt. En wij onze hand in Uw Vaderhand leggen.

In Jezus’ Naam. Amen.