Wie overwint…

“Wie overwint zal Ik een witte steen geven met daarop een nieuwe naam” Openbaring 2:17c

Overwinnen is: Jezus navolgen. Verbonden zijn en blijven met Hem. Dat geeft kracht om “nee” te zeggen tegen allerlei verleiding.

En dan weet je wel waar het over gaat. We hebben allemaal zo onze donkere hoekjes. Het is altijd weer schrikken als je daarmee wordt geconfronteerd.

Wil je Gods doel bereiken? Dan moet je de duisternis in je leven overwinnen. Door Golgotha is dat mogelijk. En als je trouw wilt zijn, dan mag je zeker zijn van Jezus’ steun.

Hij belooft je een witte steen. Destijds teken van vrijspraak en een toegangsbewijs bij feesten. En een nieuwe naam, die precies past bij jou alleen. Je diepste wezen uitdrukt. Dat wil zeggen de blauwdruk, alle mogelijkheden die God in je legde. Die nu nog onder de modder zitten, gebutst en beschadigd door anderen of door jezelf. Die naam past bij je functie in het komende rijk van God. Dat ligt allemaal verborgen in die nieuwe naam.

God zij dank! Voor Zijn onuitsprekelijke gaven en beloften…