Voor jullie is heden de Heiland geboren…

“…voor jullie is heden de Heiland geboren…de Heer!” Lukas 2:11

De engel sluit de rij met titels van Jezus af met: “de Heer!” Zo wordt God in het Oude Testament genoemd.

Is dat Kindje in de kribbe dan goddelijk? Ja. God komt in de wereld. Wordt geboren als Eén van ons. Dat wil Hij zo. Dicht bij ons zijn en ons leven delen.

De Allerhoogste krijgt een menselijk gezicht, stem en handen. Hij roept Zacheus uit de boom. Confronteert die rijke jongen, vol ontferming. Gaat om met hoeren en tollenaars.

Na Bethlehem legt Hij een ongelofelijke reis af. Hij doorleeft angsten en eenzaamheid. Gaat de onderste weg. Met als climax het kruis. Waar Hij al je verwarring, schuld en Godverlatenheid op Zich neemt.

Jezus, een man. Die intens van je houdt. Op een oprechte, intieme manier. Een man die niet op je lichaam is gericht. Maar op wat er in je hart omgaat.

Wat Hij voor je wil doen?

Je dagelijks van je vuilnis afhelpen. Alles wat donker is in je. Je vullen met Zijn Geest. En je uiteindelijk net zo liefdevol en gelukkig maken als Hij is.