Here, U doorgrondt en kent mij…

“Here, U doorgrondt en kent mij…” Psalm 139: 1

Al je gedachten, bewust en onbewust, wijs en dwaas, God kent ze.

Je wordt volledig doorgelicht. En meer dan dat: Hij doorziet en verstaat je gepuzzel en je machteloosheid. En komt je tegemoet met liefde. In Jezus.

Met mensen praten kan lastig zijn. Je moet alles uitleggen, je woorden zorgvuldig kiezen. Want voor je het weet raak je in de problemen door wat je zegt. En hoe je het zegt. Vermoeiend! Frustrerend!

Je kunt ook antwoorden krijgen waar je niets mee kan. Waardoor je je nog ellendiger gaat voelen. Zo zijn er velen die zich niet begrepen voelen.

Iemand zei: “Mijn verdriet is woordeloos.”

En dan zegt God: “Ik weet ervan.” Bij Hem vind je de ware wijsheid. Echte troost en begrip. Antwoorden op je vragen.

Elke keer dat je komt en Zijn Woorden leest, ontdek je daar diepere lagen in.

We mogen leren en groeien. Geestelijk volwassen worden. Niet sneller dan je kan.

Opdat het steeds meer tot een ontmoeting kan komen tussen jou en je God en Heer.