Hij die in u een goed werk is begonnen…

 

“…overtuigd, dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dat zal voltooien” naar Filippenzen 1: 6

God vond je de moeite waard om je niet alleen een lichaam te geven, maar ook een antenne om Zijn evangelie te ontvangen.

Als dat geen goed werk is!

Dankbaarheid kan maken dat je Hem wederliefde wilt bewijzen. Maar daar op inzetten kan zo frustrerend en ontmoedigend zijn, dat je tekeer gaat tegen jezelf, en met Paulus zucht: “Ik, ellendig mens! Mijn leven is één gevecht”.

Gelukkig kent Paulus een uitweg! Opgelucht dankt hij God voor Jezus. Omdat Hij mensen kan verlossen uit alle duisternis.

God maakt Zijn verlossingswerk af, in jou die gelooft. De strijd kan pijnlijk zijn. Tergend langzaam verlopen. Maar toch…Hij werkt eraan je te vernieuwen naar het beeld van Jezus. Door Zijn Geest die in je woont.

En jij?

Je kunt je daarop toeleggen. Door tijd te nemen voor gebed en Zijn Woorden in je op te nemen.
Elk ogenblik, elke dag en nacht is een deel van dat proces.

God maakt af wat Hij begon!