Vandaag moet Ik in jouw huis zijn…

“Vandaag moet Ik in jouw huis zijn” Lukas 19: 5 en 8

Vandaag? Ja, vandaag. Dat woord wijst in de Bijbel op een moment dat God iets beslissends gaat doen. En nu jij deze woorden leest, komen ze tot jou.

Wonderlijk wat er gebeurt als je je hart en leven opent voor Jezus. Hem als Heer binnenlaat.

Bij Zacheus begint het al als Jezus hem aanspreekt: hij komt direct uit zijn schuilplaats en ontvangt Hem in zijn intieme levenssfeer.

Jezus raakt verborgen snaren, emoties die diep in je hart onder het stof kunnen zitten. Om met het beeld van je levenshuis te spreken: op zolder of in je kelderkast. Hij kent je. Heeft je lief. Maar heeft je niet aan een touwtje. Je mag kiezen: openen of niet.

Kan het zijn dat God zo werkt, dat allerlei nood en verborgen verlangens, maken dat je je gaat openen voor Hem? Steeds meer? Zacheus wil Jezus zien. En God, die zijn hart kent, gaat hem dat geven. Vandaag!