Wij worden veranderd…

“Wij worden veranderd naar de luister van Jezus” 2 Kor 3:18

Als Jezus in je leven binnenkomt, ben je daarmee een kind van God. Die jou vanaf dat moment ziet als rechtvaardig. Terwijl je weet dat je dat feitelijk niet bent. Maar door de omgang met Jezus word je meer en meer als Hij.

En het eindresultaat is dat werkelijkheid wordt in jou, wat je ziet in Hem. De heerlijkheid die God bedoelt voor de kroon op Zijn scheppingswerk: de mens.

Die verandering, ook wel her-vorming of her-schepping genoemd, begint in je geest, waar Zijn Geest je raakt. En werkt door in je ziel, je gedrag. Door de vernieuwing van je denken. En uiteindelijk wordt ook je lichaam veranderd. Op de dag van de opstanding. Als Jezus komt.

Je lichaam zal nieuw zijn, als het verheerlijkte lichaam van Jezus. God brengt schoonheid voort uit…..stof en as!

Houd Jezus in gedachten, die is gestorven en opgestaan. Om jou in die beweging mee te nemen.

Wat een kracht schuilt er in het offer van Zijn leven: zoveel mensen volkomen nieuw straks, de natuur herschapen!