Hosanna!…

“Hosanna!” Mattheus 21: 9

Jezus wordt enthousiast Jeruzalem binnengehaald.

En terecht! Hij is Israëls Messias. De engel Gabriël zei al vóór Zijn geboorte: “Deze Zoon van David zal tot in eeuwigheid Koning zijn.”

Daar komt Hij! Daarom: “Hosanna!” Dat is Hebreeuws voor “Verlos ons toch!”

Jezus komt op een ezel. Niet in een gouden koets. Gods Koning, de Vredevorst, is nederig en zachtmoedig. Nota bene!

Hij rijdt ook op jou toe. Zonder oorlogszuchtige plannen. Nee, Hij is solidair met jouw nood en dood. Jezus die alles geeft uit liefde voor God en liefde voor jou.

In Zijn leven zie je twee bewegingen: eerst omlaag. Tot in de dood vernederd. Belast met al jouw narigheid en verlorenheid. Om die weg te dragen.

En dan omhoog: opgestaan uit de dood! Als Heer en Erfgenaam van alle dingen, leidt Hij de wereldgeschiedenis naar Zijn doel. En deelt Hij uit wat Hij bereikte. Tot Zijn wederkomst.

Hem volgen betekent nederig en zachtmoedig je weg gaan. Dan kom je uit in Zijn Rijk. En zal je met Hem de aarde beërven.