In herinnering Frank Worthen

“Frank Worthen? Dat zijn de schouders waarop wij staan”, zei Richard. Naar aanleiding van die opmerking ging ik wat surfen op het internet.

Op 11 februari 2017 overleed Frank: “Vader van ex-gay”, of “Moeder Theresa van ex-gay”. Moeder Theresa ging de sloppenwijken in, waar niemand wilde dienen. Net zo zette Frank zich in om homoseksuelen te bereiken met Gods evangelie: “Founding Father” van de ex-gay-beweging.

Hij zette “Love in Action” op (LiA), een programma voor mannen die ongewilde Same Seks Attraction (SSA) wilden overwinnen. Hij vroeg hen: “Besteed jij net zoveel tijd aan God, als je besteedde aan het cruisen?”

Franks’ eigen getuigenis van bevrijding van homoseksualiteit is veel gelezen. Als hij 13 is, vertelt zijn voorganger hem: “Jij bent homoseksueel”. Frank weet dan nog niet wat dat is. En wordt een eenzame jongen. Vijfentwintig jaar leeft hij in homoseksuele relaties. Maar op zijn 44e hoort hij Gods stem: “Vandaag wil ik jou terug”. Frank geeft zich over aan Jezus. Kijkt niet meer achterom en houdt niets achter voor God.

Frank verspreidde zijn getuigenis op bandjes. Moedig deelt hij wat Jezus in zijn leven heeft gedaan. Hij deelt ook zijn strijd. Zijn boodschap is simpel: “Een homoseksuele levensstijl is één van ontelbaar veel zonden. Jezus stierf om jou vrij te maken van je zonden. Wil jij je leven aan Hem geven?
Hij was vaak te horen via de media. En zoals dat vaak gebeurd werd hij neergezet als homo-hater. Onterecht. Frank hield meer van mensen met homoseksuele gevoelens, dan toen hij zelf één van hen was.  Luister zelf maar, via de volgende link:

Frank Worthen

LiA bestaat niet meer. Net zo min als Exodus Internationaal Noord Amerika, waarvan Frank een van de oprichters was. Restored Hope Network, mede door Frank opgericht, nam de plaats van Exodus in. New Hope Ministries is de voortzetting van Franks bediening.

New Hope Ministries

Op de Exodus Conferentie in 1996 sprak Frank over “Standhouden: stappen om te overleven”. Hierbij een paar gedachten van hem:

1. Overwinning behoort aan Jezus. Als je van Hem afdwaalt, dwaal je af van je overwinning. Het is niet jouw overwinning als je succes hebt. Gods Geest werkt die overwinning in je.
2. Focus op Jezus, niet op een methode. Kennis is goed maar verlost je niet van een homoseksuele levensstijl. Gehoorzaamheid wel.
3. Je kunt niet in twee werelden leven. Door Jezus kom je uit de duisternis in het licht. Van onreinheid naar reinheid. Streef die na. Laat die zichtbaar worden in je leven. Geef de fantasie op dat je net om de hoek die ene persoon tegen zult komen die al jouw behoeften zal bevredigen. De wereld zal je levensschip laten zinken. Jezus belooft voor je te zorgen.
4. Wees dankbaar voor wat God doet in je leven. Hij zocht je op.
5. Neem je geestelijke strijd serieus. Christenen voeren strijd op veel gebieden. Eén daarvan is homoseksualiteit. Onze generatie is niet gewend om te strijden. Daarom gaan we gemakkelijk de fout in. Het is genade als je terugkomt naar God om vergeving. Pas op dat schaamte en schuld je niet op afstand houden van God.

Bertien