In de stilte zoek ik U

“God, U bent mijn God, U zoek ik…” Psalm 63: 2

Liefdevolle God, mijn hemelse Vader door Jezus Christus.

In de stilte van dit moment kom ik tot U. Vol gedachten en emoties, door wat er speelde in 2020.

Ik zou U veel kunnen vertellen over wat moeilijk was. Zorgen en angsten. De aanhoudende Corona-virus-dreiging en alle gevolgen daarvan. Mijn geworstel met geloof en trouw. Het verkillen van de liefde voor U en mijn naaste.

Maar, ik zou nog meer kunnen vertellen over momenten waarop ik Uw liefde en trouw heb ervaren. Die blijven naar mij uitgaan. Ik ken Uw geduld en vergeving. Alsook het perspectief dat U voor mij opent door Uw Woord.

Wat een toekomst!

Geef mij Uw zegen, nu ik in dit gebed tot U kom. Leg Uw hand zegenend op mij, Heer van hemel en aarde. Zó dat ik tot zegen zal zijn in deze onrustige wereld.   

Met mijn kwetsbare leven schuil ik bij U. Bij U ben ik in goede handen. Wilt U dat geloof en vertrouwen sterker maken in het jaar dat voor me ligt!

Amen!

‘Amen’ is Hebreeuws voor ‘zo zal het zijn.’