Impressie Zoom-conferentie TFT (1)

We hadden een goede tijd met elkaar. We, dat is ruim honderd personen die zich  inschreven voor deze zoom-conferentie op 27 februari “Honey from the Rock”. Een impressie van het ochtendprogramma.

Een hartelijk welkom, samen God aanbidden, geeft meteen een band van herkenning en vertrouwdheid. Net als samen zingen, woorden uit Johannes 6: “His eye is on the sparrow”

Zijn oog is op de musjes, en ik weet: Hij waakt over mij. Waarom zou ik de moed verliezen? Ik zing omdat ik gelukkig ben en vrij! Hij maakt me vrij van zorgen!

Capital B perform ‘His Eye on the Sparrow’: Blind Auditions 2 | The Voice UK 2017 – YouTube

In haar eerste toespraak vertelt Nat over hoe zij mee ging doen met TFT. Ze is positief over de ontvangen support. Alsook over het warme welkom in de christen-gemeenschap die haar, als een familie, goed doet tijdens de lock-down. Ze deelt iets van  haar gedachten en ervaringen aan de hand van Mattheus 13: 44:

Jezus is er duidelijk over, Hij verzwijgt niet dat het je iets kost om een discipel van Hem te zijn. Maar er is meer. Het Koninkrijk van God is namelijk een schat. Een geweldige schat! Als je die vindt, wordt je blij! Zó dat je ervoor kiest om alles daarvoor op te geven.

Dat Koninkrijk van God beleven we tussen ‘nu’ en ‘nog niet’. We zijn onderweg. En herstel en genezing van pijn en moeite is er nog maar voor een deel. Nog niet helemaal.

De kosten van het volgen van Jezus zijn reëel, maar zijn de moeite waard.

In Markus 8: 34 -38 spreekt Jezus over je kruis opnemen. Als je Hem wilt volgen, dan zijn drie dingen belangrijk:

  • Jezelf verloochenen. Dat is een oproep om van je troon af te komen, en Jezus die plaats te geven. Dat brengt strijd met zich mee. Paulus kende die ook, en zegt: “Wat ik haat, dat doe ik, wie verlost mij hiervan?” En dan is zijn antwoord, vanuit zijn ervaring: “Jezus.”
  • Je kruis opnemen, dat is bereid zijn om te lijden omdat je vasthoudt aan Jezus. Bijvoorbeeld als je eerlijk door het leven wilt gaan en wilt blijven leven bij Gods Woord. Lijden kan heftige vormen aannemen, zoals vervolging.
  • Jezus volgen, is  gaan waar Hij gaat. Nat stond voor de keus: 1. De relatie met haar vriendin verbreken 2. Vrienden blijven , of  3. Doorgaan met de relatie. Elk van die opties zou haar iets kosten. De eerste optie bleek voor haar de beste keus.

Jezus zegt in Johannes 17: 3 ‘Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen Vader, en Jezus Christus die U gezonden hebt.’ “Zorg ervoor dat je dat eeuwige leven niet misloopt”, benadrukt Nat. Daarbij gebruikt ze een eigentijdse gelijkenis:

Het Marshmallow experiment en de kracht van uitgestelde bevrediging.    

Een kind zit in een kamer. Op tafel ligt een marshmallow. De onderzoeker zegt: “Als je die niet opeet als ik weg ben, krijg je er nóg een. Eet je hem op voordat ik terugkom, dan krijg je geen tweede marshmallow. De keuze is: één traktatie nu of twee traktaties later.                     

Sommige kinderen eten de eerste marshmallow op zodra de onderzoeker weg is. Anderen geven later toe aan verleiding. Een paar kinderen lukt het om te wachten.

De onderzoekers deden vervolgstudies. De uitslag was verrassend. Degenen die hun bevrediging uit konden stellen en wachtten op de tweede marshmallow, deden het over het algemeen beter in veel opzichten. Deze experimenten laten zien dat het vermogen om bevrediging uit te stellen belangrijk is in je leven.

Cf https://jamesclear.com/delayed-gratification

“Deze wereld is nog niet de helft van wat nog komt”, zegt Nat, “Ik wil straks perfecte relaties ervaren! Deel hebben aan wat Jezus belooft! Gehoorzaamheid aan Hem mag mij alles kosten. Me overgeven aan de Schrift heeft als vrucht een diepe vrede omdat ik vrij voor God sta.”

We luisteren naar “Turn your eyes upon Jesus”:

Turn Your Eyes Upon Jesus (Church Online) – Hillsong Worship – Bing video

In het volgende programmablokje vertelt een man over zijn worsteling met homoseksuele gevoelens en ‘duistere’ geheimen, zoals hij zegt. Hij koos ervoor Jezus te volgen, maar dat bracht hevige strijd met zich mee. “God begreep mij daarin”, zegt hij, “en voorzag in honing in de gemeente, zoals je leest in Psalm 107. God luistert naar mensen in nood.”

In een tweede toespraak staat Nat stil bij Jezus’ afstamming in Mattheus 1. Ook David en Bathseba hebben daarin een plaats. “God is almachtig”, zegt ze, “en weet van je zonden en alle consequenties daarvan. Maar Hij is een specialist in het veranderen van mensenlevens. Hij kan alles ten goede keren en maken dat je leven vrucht gaat dragen, door de Heilige Geest en gehoorzaamheid.”

“Zo’n vrucht is bijvoorbeeld liefde, naar Galaten 5:22. Liefde houdt rekening met de behoeften van anderen. Dat maakt dat liefde je iets kan kosten. Stel je eigen verlangen niet boven God. Hij weet alle dingen en geniet ervan als je bij Hem blijft.”

“Nog zo’n vrucht is geduld, bijvoorbeeld om pijn te verdragen als je het moeilijk hebt. Verzand dan niet in zelfmedelijden. Maar doe ook niet alsof alles oké met je is. Het is belangrijk dat we elkaar in de gemeenschap bemoedigen en contact houden.”

“Hebreeën 11 noemt Mozes als geloofsheld. Hij koos niet voor de zichtbare, verleidelijke dingen van Egypte, maar richtte zich op de onzichtbare God. In onze cultuur telt wat je voelt, dat is de norm. En seks is ontzettend belangrijk.”

“Wie gelooft, weet dat God Zijn plan allang klaar heeft en toewerkt naar Zijn doel.

Daarom:

  • Richt je verlangens op het komende bruiloftsfeest met Jezus
  • Sluit een verbond met je ogen. Kijk geen tweede keer.
  • Beheers je, ga een accountability-afspraak aan met iemand.
  • Let erop wat voor films je kijkt
  • Je hebt genade ontvangen, deel die met wie Jezus nog niet kent. Plant zaadjes, begiet die met water. God zorgt voor kiemkracht en groei.”

Aan het einde van de ochtend worden er een paar vragen gesteld:

Is vriendschap tussen mensen van hetzelfde geslacht onmogelijk?

Wat betreft aantrekking tot hetzelfde geslacht, zijn er verschillende niveau’s. Je kunt vrienden zijn, als je beide tot Gods eer wilt leven. En alert bent wat zonde betreft.

Wat doe je als een ex contact met je zoekt?

Wees eerlijk en open, neem bijvoorbeeld iemand mee naar zo’n ontmoeting. Er is altijd een risico aan verbonden van mogelijke verleiding.

Kan je iets zeggen over het verdriet over het verlies van een relatie?

Verdriet hebben daarover is gezond. Neem er de tijd voor. Werk aan een andere invulling voor wat je verloren bent aan aandacht, gewoonten en bezittingen. Met Gods hulp en die van anderen.

Drie T’s zijn belangrijk: Talk – praat;  Time – neem de tijd ervoor; Touche – aanraking, wees daarbij alert op wat je aan kan en wat het met je doet!

Een impressie van het middagprogramma kan je tegemoet zien.