Impressie VROUWEN-ZOOM-CONFERENTIE TFT 24 april 2021 “Inzetten op Bijbelse vriendschap” (1)

Na een warm welkom en gebed door de dagvoorzitter, leidt Alison ons in een moment van aanbidding. Zij leest Psalm 66 “Juich blij voor God die ons redt!” Het is fijn en bemoedigend om daarna samen ons geloof uit te zingen:

In Christ alone! / Jezus alleen, Hij is de rots!

https://www.sela.nl/liederen/87/jezus-alleen-hij-is-de-rots.html

1e Lezing: “De basis voor vriendschap”                    

Toen we klein waren, wilden we allemaal een fijne vriend, of vriendin: een maatje, iemand die je bewondert. Vriendschap was belangrijk. Met de tijd vallen vrienden af als mensen andere wegen gaan, verhuizen of trouwen. Dan is het spannend of je vriendschap dat overleeft. Wie blijkt een trouwe vriend te zijn? Er zijn er ook die liefde en vriendschap claimen. En je kunt je, als je eenzaam bent, afvragen: ‘was ik niet de moeite om vrienden mee te zijn?

Biedt de gemeente een oplossing? We hebben meer dan oppervlakkige contacten nodig. Volgens Tim Keller is vriendschap gebaseerd op sympathie, transparantie en trouw. Ervaar jij je gemeente als familie? Werkt zo’n contact met ieder gemeentelid? We delen ons geloof  en hebben daardoor samen een opdracht. Daardoor kan je groeien in contact met elkaar, met mensen die God op je weg brengt. De spreekster citeert Kelly Needham: “Soms hebben we vriendschappen die we niet willen, het meest nodig!” (in ‘Friend-ish’, 2019, hoofdstuk 8).  

Vriendschap met God is belangrijk. Jezus zegt in Johannes 15 dat Hij ons uitkoos, niet wij Hem. Hij noemt ons vrienden. Dat je Zijn liefde waardeert, wordt duidelijk doordat je je aan Zijn geboden houdt. Als contact met vrienden verwarrend is, ga daar dan mee naar God, en vertrouw erop dat Hij je zal helpen, zegt de spreekster vanuit haar ervaring. 

“Mijn boodschap is simpel, Johannes 3: 16”, vertelt Lynda (niet haar echte naam). “Ik kom uit een christelijk gezin, maar was niet gelovig. Als kind had ik volop vrienden. Op de middelbare school wilde ik een beste vriendin. Ik ervoer een sterke aantrekkingskracht naar twee leraressen toe. Wilde bij iemand horen. Er werd me gezegd: “Tieners zijn altijd wat verward wat aantrekkingskracht betreft. Jij bent homo.” Ik had daar geen idee van. Ik wist wel: zulke dingen doen christenen niet. Ik trouwde en kreeg drie kinderen. Maar ik bleef fantaseren over vrouwen. Ik was geobsedeerd door vrouwen, en ervoer dat als zondig. Ik vroeg me af: “Waarom ben ik zo?” Via het internet bezocht ik chat-rooms, en zocht ik contact. Ik ging relaties aan, verliet mijn man en kinderen, en bezorgde mijn familie veel ellende. Ik bezocht een keer een TFT conferentie, viel weer terug, en nam weer contact op. Als ik me nu aangetrokken voel tot een vrouw dan helpt het ‘verkeerslicht-systeem’ me. In contact met mijn meeste vriendinnen ervaar ik groen licht. Als ik teveel over iemand na ga denken dan wordt het: oranje. En rood is opletten geblazen. Omdat het mijn wandel met God hindert. God heeft mij lief. En ik dank Hem voor mijn geweten. Hebreeën 12: 1-3 betekent veel voor me. Mijn doel is de hemel bereiken. En Jezus horen zeggen: “Goed gedaan!””

2e Lezing: “Bijbelse vriendschap”

In het Oude testament lees je dat Israël als volk in families leeft. Contact, vriendschap wordt hoog gewaardeerd. Als Adam zich alleen voelt, dan is dat “niet goed”. In het Nieuwe Testament ligt de focus op Jezus in plaats van op de familie. Toen en nu is dat controversieel. Het gaat om een nieuwe familie, niet gebaseerd op biologische gegevens. Jezus had verschillende vrienden, leefde en reisde met hen. Petrus, Jacobus en Johannes stonden dichtbij Hem. We staan erbij stil dat één enkele persoon niet in al je behoeften kan voorzien. De spreekster citeert Kelly Needham: “Het Bijbelse antwoord op ons verlangen naar aardse verbondenheid en stabiliteit is de gemeente” (in ‘Friend-ish’, 2019, hoofdstuk 8).

Jezus had verschillende vrienden. Met vriendschap is het als met familieleden: met sommigen klikt het, met anderen niet. Job had vier vrienden. Jezus  had er drie, en ook twaalf en tweeënzeventig. Voor de gemeente geldt dat je verantwoordelijk bent voor elkaar en aan elkaar gegeven. Dat geeft stabiliteit. In geval van ziekte bijvoorbeeld kan je samen om iemand heen staan. Teveel vrienden hebben werkt niet. Dan kan je je contact moeilijk verdiepen. De spreekster vertelt over vrienden, die er voor elkaar zijn en niet jaloers proberen te zijn, maar gunnend.

De vriendschap van David en Jonathan is een voorbeeld van “verbonds- vriendschap” (2 Samuel 21). Het is niet vanwege eenzaamheid dat ze aan elkaar verknocht zijn. Ze hadden beide hun huwelijkspartner. Net als Ruth en Naomi hebben ze elkaar lief als zichzelf en delen hun liefde voor God. Hun vriendschap is er niet “just for the kicks”.

Vriendschap over de grenzen van geslachtelijkheid. Jezus had manlijke en vrouwelijke vrienden. Maria en Lazarus bijvoorbeeld. Hij heeft hen lief, investeert in hen. En zij hadden Hem ook lief. Een groep vrouwen volgde Jezus, Susanna en twee Maria’s. In Romeinen 16 noemt Paulus vrouwen die belangrijk waren voor hem en voor de gemeente. In de tijd van het Nieuwe Testament was het revolutionair dat ongehuwde mannen en vrouwen vrienden waren. En niet op armlengte afstand bleven. In de gemeente zijn mannen en vrouwen medewerkers van Christus.

Vrienden wijzen op God en geven advies. Jezus zegt in Johannes 15: “Ik heb jullie vrienden genoemd, omdat Ik alles wat Ik van de Vader hoorde, aan jullie bekend heb gemaakt.” Je vrienden kennen God en ze kennen jou. Ze kunnen als schuurpapier zijn. Let op wat je zegt en op wat voor richting je vriendschap uitgaat. En wijs elkaar op Jezus. We lezen Spreuken 27: 6 “Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand.”

Vrienden zijn trouw en zorgzaam. Onbetrouwbare vrienden zijn een ramp. Spreuken 25: 19: “Als een afbrekende tand en een zwikkende voet is het vertrouwen op een trouweloze op de dag van benauwdheid.” Keuzes maken is belangrijk. Jezus’ vrienden sliepen toen Hij het moeilijk had. Toch bleef Hij investeren in hen.

Vragen die worden gesteld:

1.Ik heb veel oppervlakkige vriendschappen. Hoe kan ik werken aan dieper contact?  De spreekster vertelt vanuit eigen ervaring: doe mee in de gemeente en investeer in mensen. Dan komen daaruit meestal een paar contacten naar voren.

2.Mensen hebben verschillende belangen, christenen en niet-christenen, mannen en vrouwen, mensen met homoseksuele gevoelens en niet. Christelijke vrienden zijn belangrijk met oog op je geestelijk leven. Je hebt mensen nodig die je op God wijzen. Vooral op zwakke momenten. We kunnen elkaar tot zonde verleiden. Dat maakt het belangrijk om met mannen én vrouwen om te gaan als vrienden. Respectvol maar niet naïef. Zonder seksuele aantrekking aan te moedigen. De Bijbel zegt: “Ga geen ongelijk juk aan.” Maar het kan voorkomen dat juist christenen niet goed voor je zorgen. Het kan pijn doen als vrienden veranderen. Denk er over na ‘Voel ik me veilig in deze vriendschap?’ Vriendschap kan uit elkaar vallen. Bekijk dan of je de deur open wilt houden. Of niet.

Riek bespreekt Vaughan Roberts’ boek  “True friendship” 2015    

Vriendschap is:

– van cruciaal belang, we zijn relationele wezens, zo heeft God ons bedoeld.      

– besloten, daarover lees je in Spreuken 18

– constant, en vraagt om tijd en inzet

– oprecht. Durf jij je kwetsbaar op te stellen, wil je groeien?

– zorgvuldig. Let op je tong, wees zorgzaam, let op grenzen

– stelt Jezus centraal. Kijk naar Hem op. Hij helpt ons om niet ego-centrisch te zijn.

Afsluitend leest Alison Psalm 63 “U bent er altijd voor mij.”

We zingen:

What gift of grace is Jesus my redeemer / Wat een geschenk is Jezus mijn Verlosser!

https://www.bing.com/videos/search?q=What+gift+of+grace+is+Jesus+my+redeemer&cvid=b333e484f724402681e29853ac71e2c0&aqs=edge..69i57.17179j0j9&PC=U531&ru=%2fsearch%3fq%3dWhat%2bgift%2bof%2bgrace%2bis%2bJesus%2bmy%2bredeemer%26cvid%3db333e484f724402681e29853ac71e2c0%26aqs%3dedge..69i57.17179j0j9%26FORM%3dANAB01%26PC%3dU531&view=detail&mmscn=vwrc&mid=131406DA06F84691E9BD131406DA06F84691E9BD&FORM=WRVORC

En:  You alone can rescue / U alleen kunt bevrijden

Matt Redman – You Alone Can Rescue (with lyrics) – Bing video