IK WIL GOD LIEFHEBBEN MET MIJN LEVENSWANDEL

Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft. Hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14:21

Deze tekst maakt mij blij. “Ja Heer ik wil Uw geboden in acht nemen”. Dat doe ik omdat ik U liefheb en niet vanwege de waardering of mening van andere mensen. “Dank U dat U (Jezus) en de Vader mij liefhebben en U zich aan mij wil openbaren”.

Het is al bijna 10 jaar geleden toen ik tot levend geloof kwam, tijdens een gebed voor mij ervoer en wist ik dat God mij helemaal accepteert. Vanaf dat moment veranderde mijn verlangens en overtuigingen. Het is dankzij Gods Geest dat ik veranderde. Ik dacht; als Hij seksualiteit voor een man en vrouw en binnen een huwelijk bedoeld heeft, wil ik het ook op geen andere manier beleven. Ook al wil mijn vlees dat soms nog wel. Ik mag nu naar de Geest luisteren. Tegelijkertijd hoorde ik van veel mensen in de kerk dat ze ruimte zien voor een homoseksuele relatie. Het mooie hiervan voor mij was dat ik daardoor nu weet dat het echt mijn keuze voor God was om niet zo te leven. 

Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Romeinen 8:12-13.

Ik realiseer me dat misleidingen hierover, wellicht onbewust, gevaarlijk zijn omdat het onterecht ruimte geeft aan iets wat God niet wil. Als het nu ter sprake komt, probeer ik in liefde en waarheid te getuigen. Uiteindelijk hoop ik dat iemand zelf Gods geboden rondom seksualiteit inziet en in acht wil nemen. Met Zijn hulp kan het en ervaar ik het ook als vreugdevol en een vorm van liefde naar Hem.

Kris