IK GELOOF!

‘Hij zag het en geloofde.’ Johannes 20:8

Johannes schrijft dit over zichzelf. Hij zag het én geloofde!

Wát zag hij dan?

De doeken waarin het lichaam van Jezus gewikkeld werd en in het graf gelegd.  Maar Jezus was er niet.

Het graf was leeg! En apart van die doeken lag de doek die om Jezus’ hoofd gewikkeld was geweest.

In alle rust opgerold en netjes neergelegd door de opgestane Heer!

Geloof jij dat?

Foto’s Unsplash