Ik geef mezelf opnieuw

Zo kort geleden nog zong mijn hart

Ik was echt blij in U, Heer

Nu is er alleen maar een angstwekkende stilte

Nu loop ik al zolang weer alleen, ik ben U allang vergeten

Het vuur is uitgedoofd

Of is er nog een sprankje?

Waai met Uw Geest, Heer, wakker het vuur weer aan

Dagenlang loop ik steeds weer verder, weg van de plek waar ik U ontmoet had

Weg van de plek waar mijn hart zong, waar ik echt blij was in U, Heer

Ik voel het waaien van Uw Geest, een sprankje vuur gloeit weer op

Ik keer me om…en daar bent U!

U bleef niet wachten, daar op die plek waar mijn hart zong voor U

Daar waar ik blij was in U, Heer

Ik liep weg, maar U liet mij niet in de steek. U volgde mij, U waakte over mij

U wachtte op dit moment

Het moment waarop ik mij omkeer en mezelf opnieuw aan U geef

Gedachten bij Psalm 117

“Loof de Heer, alle volken, prijs Hem, alle naties; Zijn liefde over ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer.”

Uw naam wil ik zingen, Heer

Jezus, Jezus, Heilige, gezalfde Heer

Jezus

Uw liefde houdt nooit op!

Als ik Uw naam zing, welt in mijn binnenste een diep verlangen op

U bent God, U bent Heer, U bent Jezus

Mijn geliefde, mijn Zielsbeminde!

Ine

Fairest Lord Jesus! https://m.youtube.com/watch?v=rgu-_EOegE4