“Ik ben niet meer ‘zo’ “, levensverhaal van Johan van de Sluis

door Bertien

Het boekje “Ik ben niet meer ‘zo'”, werd oorspronkelijk uitgegeven door “Gideon” in 1969. Het is geschreven door Johan Th. Bos. In 1974 verschijnt er een vierde herziene druk, die uit twee delen bestaat. In een uitvoerige inleiding staat de schrijver stil bij pennevruchten uit die jaren en veranderingen in de wetgeving met betrekking tot het onderwerp. In een tweede deel beschrijft hij Johans’ levensverhaal.

In 1990 verschijnt er een nieuwe uitgave van “Ik ben niet meer ‘zo'”, bij uitgeverij Stichting Moria in Hilversum. Johan heeft daarin zijn eigen levensverhaal bewerkt en van een aanvullende tekst voorzien.

Johan van de Sluis was part-time werkzaam bij de Vereniging “Tot Heil Des volks” te Amsterdam als projektleider van het buro Evangelische Hulp Aan Homofielen (EHAH, het latere Different). Hij was tevens pastor van de Christengemeente te Amsterdam. Johan is getrouwd en heeft drie kinderen, en geniet nu van zijn welverdiende pensioen.