Ik ben het Licht voor de wereld

`Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger.

Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.` 

Openbaring 2:5

Hier spreekt Jezus.

Hij beslist waar het donker wordt.

Dat gebeurt naar aanleiding van het leven dat we leiden.

Waar het licht is, kan de duisternis niet zijn. Duisternis wordt door licht en het Licht verdreven.

We weten ook dat er duistere machten en krachten zijn. De Bijbel is daar duidelijk over.

Achter de vele afgoden in de wereld zitten occulte krachten.

Maar boze geesten kunnen nooit meer macht hebben dan ze van God toegewezen krijgen.

 Jezus heeft namelijk alle macht. Zowel in de hemel als op de aarde.

Die machten kunnen ons wel beïnvloeden. Maar we blijven zelf verantwoordelijk.

We kiezen met ons hart.

Daarover zegt Jezus in Mattheus 16:19: ‘Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel,

ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.’

Horen we soms ook niet twee stemmen die elkaar tegenspreken? Een stem uit het donker en een

stem uit het licht?

Waar licht is kan duisternis niet zijn. Duisternis wordt door licht en het Licht verdreven

Waar Jezus is, is licht.

Hij ís het Licht.

Waar Hij niet is, heerst de duisternis.

We kunnen bij het licht van Gods Woord een rein leven leiden.

Jezus wil daarbij je Licht zijn en je hart beïnvloeden. Omdat Hij van je houdt.

Dan dwaal je niet rond in de duisternis.

Hij wil je bij de hand grijpen om samen met jou in het licht te leven. Zijn licht.

Kun je iets beters en mooiers verzinnen?

Jetty

Foto’s Unsplash