HUNKEREN NAAR LIEFDE

Zo zou je de titel van het boek ‘Craving for love’ van Briar Whitehead kunnen vertalen. Hieronder vind je een vrije vertaling en samenvatting van het voorwoord door Frank Worthen. Onder de link  In herinnering Frank Worthen – Onderweg.nu  vind je zijn getuigenis. Als hij 13 is, vertelt zijn voorganger hem: ‘Jij bent homoseksueel’. Frank weet dan nog niet wat dat is. En wordt een eenzame jongen. Vijfentwintig jaar leeft hij in homoseksuele relaties. Maar op zijn 44e hoort hij Gods stem: ‘Vandaag wil ik jou terug’. Frank geeft zich over aan Jezus en mag geleidelijk aan een bediening beginnen van bemoediging en steun voor wie worstelen met homoseksuele gevoelens.

Frank schrijft in het voorwoord van ‘Craving for love’:  

’Naarmate het donkerder wordt in de wereld, ervaren steeds meer mensen dat ze eenzaam zijn en geen intieme relaties hebben. Het lijkt er op dat alles wat God ons gaf om een vervuld leven te leiden en verbondenheid te ervaren, ons afgenomen is. Het leven heeft steeds meer iets van een vuilstortplaats; als de disfunctionele elementen van het postmoderne leven met elkaar worden vermengd, ontstaat er een dodelijk product. Zoiets als methaangas op een vuilstortplaats. Dat dodelijke product is scheiding; losgeraakt zijn van de basiselementen van het leven, waar God ons mee zegende. Door die scheiding ontstaan er tekorten in ons leven.’

‘De zoektocht naar liefde en intimiteit kan een verslaving worden, een drijvende kracht in je leven, die sterker is dan wat ook maar. Het kind in je, dat een tekort ervaart, zorgt voor verwoesting in je leven als volwassene.’

‘Eén van de belangrijke dingen die Briar uitlegt in haar boek is dat homoseksualiteit slechts één van de vele disfuncties is, die ontstaan uit dezelfde chaotische mix van verschillend elementen. We zoeken bijna allemaal naar liefde op de verkeerde plaatsen, aangedreven door onvervulde behoeften en verlangens, en door de ene verkeerde keuze na de andere te maken.’

‘God wil niet dat één van ons verloren gaat, maar ook niet dat we in een zondige situaties leven. Als christen zijn we geroepen om zout en licht te zijn in een donker wordende wereld. Maar hoe? Door de beschikbare middelen te gebruiken.’

‘Dit boek zet ons aan om de Heer te zoeken met oog op wat we kunnen doen voor wie verwond zijn en tekortgekomen, homoseksueel of heteroseksueel. In en door Christus is troost te vinden. Daarbij is een persoonlijke relatie met Hem nodig.’

‘Vraag God ‘Vergroot mijn visie en inzicht, laat me deze dingen duidelijker zien, alsook hoe ik Uw trouwe dienaar kan zijn.’

‘Laat elk oordeel en veroordeling van mensen los. Velen die verwikkeld raakten in homoseksualiteit waren het slachtoffer van iemand anders’ lust, en werden overweldigd en gedwongen in aktiviteiten die ze op dat moment niet begrepen. Ze hadden weinig keuze en werden voor een vals dilemma gestelt. Ze wisten namelijk dat wat er gebeurde niet goed was, maar ervoeren daarbij ook een intimiteit waar ze sinds hun geboorte al naar zochten. Het was als water voor iemand die dorst heeft.’

‘We weten allemaal dat wat ze nodig hadden geen seks was, maar zorg, betrokkenheid en bevestiging. Een feit is echter dat seks zo de manier werd om deze geschenken te krijgen.’

‘Het is onze roeping en opdracht om een manier te vinden om degene die geen bevestiging ontvingen en verwond zijn, te bevestigen en de weg te wijzen naar een vervuld leven. Zonder misbruik van hen te maken. Kunnen we dat? Geven we daartoe genoeg om hen?’

Via onderstaande link kun je ‘Craving for love, Relationship addiction, homosexuality and the God who heals’, by  Briar Whitehead’ gratis downloaden in PDF formaat (2022 pdf 1,3 MB): https://www.cravingforlove.nz/downloads.html: