Hulde!

Hulde aan mensen met homofiele gevoelens die celibatair leven en met Paulus kunnen zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedstrijd uitgelopen. Ik heb het geloof vastgehouden,” naar 2 Timotheus 4: 7.

Hulde aan hen die volharden in het geloof dat ze in Christus een nieuwe schepping zijn en zich vasthouden aan Romeinen 6: 6:

“Dit weten wij toch, dat onze oude “ik” samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft de zonde geen macht meer over ons. Wij zijn niet langer slaven van de zonde.”

Weten dat onze mens, waaronder homofiele gevoelens,  medegekruisigd is.

Bovenstaande teksten hebben heel mijn leven kracht gegeven om goed met mijzelf en anderen om te gaan.

Quote van Johan van de Sluis