HOUVAST!

cartoon AskDrBrown op FB verbeelding van prediking met een suikerlaagje

‘Laten we God danken voor Zijn onbeschrijfelijk geschenk!’ 2 Kor 9: 15

Het meest kenmerkende van God is: geven.

En Zijn geschenk heet: Jezus! Die Naam betekent: God redt.

Het meest kenmerkende van geloven, is: ontvangen.

En ontvangen is: God toestaan jou Jezus te geven. Zijn cadeau, Zijn uitgestoken hand aan te pakken, en vast te houden.

Het is een onuitsprékelijk, onbeschrijfelijk geschenk. Er zijn geen woorden voor.

Wie kan onder woorden brengen wat het allemaal betekent, dat Jezus je Redder is? Heiland en Houvast voor altijd!

Paulus zegt in 2 Kor 9 dan ook iets dat je zegt als je niet meer weet wat je zeggen moet: God zij dank!

Dank U, mijn Heer en mijn God, zegt het geloof. Dat is alles wat je nog kunt uitbrengen als je je realiseert: zó’n cadeau voor zó iemand als ik?

Ja!

Je leven mag chaotisch zijn, je denken versleten, en je intellekt dodelijk vermoeid. Je leven mag vol twijfel, strijd en gedoe zijn.

En al die tijd is God er, die zegt: Mijn grootste wens is jou Jezus als Heiland cadeau te doen.

Zeg alleen maar: Dank U, God!

En: houd mij vast!