HOUVAST

‘Houd vast…totdat Ik kom!’ Openbaring 2:25

De gemeente in Tyatira wordt geleid door een machtig persoon, een sterke persoonlijkheid, die door Jezus vergeleken wordt met de meest goddeloze koningin uit de geschiedenis van Israël: Izebel.

Ze zegt dat ze een profetes is. Dat wil zeggen iemand die woorden van God doorgeeft.

Maar ze verleidt Gods knechten tot hoererij, onreinheid en dienst aan afgoden.

Wat een duisternis!

Maar ook toen waren er christenen in de gemeente die zich niet lieten meeslepen door deze duistere

praktijken.

Ze vinden houvast in Jezus’ woorden. Hij is hun enige houvast.

Bedenk dat als de duisternis in onze wereld of kerk heerst, er slechts één ding nodig is:

tot Jezus’ komst vasthouden aan Zijn Woord!

Hij geeft je door Zijn woord de vaste overtuiging dat je altijd voor Zijn rekening bent.

En bovendien dat Hij met jou niet anders kán handelen dan tot je heil.

Hoe je omstandigheden ook zijn.

Dat is soms moeilijk te geloven, te begrijpen en te aanvaarden.

Toch is het waar – ik hoop dat je Hem zo kent.