Houd nog even vol!

“Ik, Johannes, die ook jullie broeder ben én deelgenoot in de verdrukking, én in het Koninkrijk én in het verwachten van Jezus Christus.” Openbaring 1: 9

Johannes getuigt van Jezus. Daarom werd hij verbannen naar Patmos.

Hij weet zich verbonden met ieder die door Jezus deel uitmaakt van Gods gezin. Zo iemand heeft in deze wereld deel aan drie dingen:

  1. Verdrukking
  2. Gods Koninkrijk
  3. Jezus’ wederkomst verwachten. Hij is immers de  Christus of Messias. Dat is respectievelijk Grieks en Hebreeuws voor “Gods Gezalfde Koning.”

Die verdrukking zal, naarmate Zijn komst nadert, tot een climax komen in het laatste wereldrijk. Daar spreken Daniël 2 en 11 over. Alsook Paulus in 2 Thessalonicenzen 2: het rijk van de nep- of anti-christus. Waarnaar we op weg zijn.

“Door lijden heen tot heerlijkheid”, schrijft Lukas over Jezus in Lukas 24: 26. We staan erbij stil in deze 40-dagentijd.

Door lijden heen tot heerlijkheid. Dat geldt ook voor jou die gelooft.  

“Broeders en zusters,” schrijft Johannes in 1 Johannes 3: 2, “wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is.”

We zullen Hem zien. En aan Hem gelijk zijn!

Woorden van God om het bij uit te houden!

The Lord bless you and keep you!

https://m.youtube.com/watch?v=mjSSJpgdO08