Hoor je ’t Jezus zeggen?

‘Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun gezicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven. Vandaag hebben jullie deze Schrifttekst in vervulling horen gaan.’ Lukas 4: 18 en 21

In deze twee zinnen uit Jezus’ mond klinkt Gods hele, volle evangelie. 

‘Vervuld’ wil zeggen: wat beloofd was, is nu dichtbij gekomen.  

Jezus spreekt over goed nieuws, vrijlating, herstel van gezichtsvermogen en vrijheid.

Die woorden kunnen langs je heen gaan als je jezelf niet herkent als arm, gevangen, blind of  onderdrukt.

Toch typeren die woorden onze situatie sinds we bij God weggingen en ons van Hem afkeerden. Daardoor zijn we kwetsbare, sterfelijke mensen geworden.

Jezus maakt Gods liefde zichtbaar en tastbaar. Geeft nieuw leven als je je voor Hem opent. Daarom, kom met wat er in je leven zwak is, gevangen, blind of onderdrukt. 

Worden al je moeilijkheden opgelost als je je opent voor Hem? Genoeg geloof hebt? Nee. Nu krijgen allerlei moeiten en problemen, ziekte en dood nog de ruimte.

Wel ontstaat er een band die heilzaam is en blijft, dwars door moeite, ziekte en dood heen.

foto’s Unsplash