HOOPVOL LEVEN door Wesley Hill

Dit is een gevoelig geschreven boek voor homoseksuele christenen en degenen die van hen houden.

Het gaat in op drie belangrijke kwesties:

1. Wat is Gods wil voor seksualiteit?

2. Als het juist is dat volgens de Bijbel seksuele intimiteit voor homo’s uitgesloten is, hoe moeten zij dan omgaan met de eenzaamheid die daar vaak uit voortvloeit?

3. Hoe kunnen homoseksuele christenen genade ervaren die hen redt van verlammende gevoelens van schaamte en schuld?

Hill ondersteunt zijn goed geschreven betoog met de verhalen van Henri Nouwen en Gerard Manley Hopkins, die beiden homo en celibatair christen waren. De schrijver opent een nieuw perspectief, waarin hij noch voor ‘genezing’, noch voor aanvaarding van relaties pleit, maar juist voor trouw midden in gebrokenheid.

Paperback / 192 blz, uitgeverij van Wijnen / jaar van uitgave 2018 / ISBN: 9789051945638