HOOP, OM VOL TE HOUDEN

Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion. Psalm 84: 6 en 8

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is! 1 Johannes 3: 2 en 3

Jezus zal verschijnen, en wie in Hem gelooft zal aan Hem gelijk worden. Dat te geloven, te weten, daar word je blij van.

Die hoop, op alles wat God belooft aan wie in Jezus Christus is en volhardt, heeft nu al een reinigende werking.

Terwijl je moeizaam je weg gaat door een gevallen wereld vol strijd. Op weg naar je echte Thuis.

Foto Unsplash