Homoseksualiteit

De kracht van dit boekje is de pastorale insteek! voor hen die worstelen en hun begeleiders. —- Homoseksualiteit, een hot item in deze tijd! Met dit boek wil de schrijver in deze 21 ste eeuw drie verschillende groepen christenen aanspreken. In de eerste plaats wil Philip Nunn christenen bemoedigen die een bewogen en liefdevol hart van een herder hebben en zich toeleggen op het helpen van mannen en vrouwen, die worstelen met hun seksuele geaardheid. In de tweede plaats wil de auteur de verantwoordelijken en leidinggevenden in de gemeente helpen om het Woord van God te onderwijzen en praktisch toe te passen. Ten derde richt hij zich ook tot christenen met homoseksuele ervaringen die een leven willen leiden dat voor God welbehaaglijk is. Dit boek behandelt onder andere onderwerpen als: Is homoseksuele geaardheid zonde? • Kan het verkeerd zijn om uiting te geven aan wie we zijn? • Veroordeelt de Bijbel alle vormen van homoseksuele relaties? • Welke hoop biedt God aan homoseksuele mensen? De Engelsman Philip Nunn was 15 jaar zendeling in Colombia. Nu woont hij met zijn vrouwen vier kinderen in Nederland. Hij is een Bijbelleraar en pastoraal werker. (Samenvatting Stichting Heart Cry)