Hof van Heden

“…het was zeer goed…”  Genesis 1: 31

Adam en Eva zijn weggestuurd uit de Hof. Het leven heeft sindsdien weinig meer van een wandeling in een prachtige tuin, samen met God.

Of toch wel?

Op verschillende plaatsen in de Bijbel belooft God: “Ik maak alle dingen nieuw!” Niet ‘als nieuw’, maar helemaal radicaal nieuw!

Hij begint bij de mensen. Daar zit immers het probleem. Niet bij de dieren of de natuur. In ieder die gelooft begint Hij Zijn Rijk. Wie in Jezus gelooft, is daarmee een nieuwe schepping!

Die vernieuwing begint in je geest. Werkt door in je ziel, je denken en doen. Zo dat allerlei kwalijke patronen, wortelzonden, plaats gaan maken voor vrucht van de Geest: leugen voor eerlijkheid, angst voor moed, wellust voor onschuld, trots voor bescheidenheid, ijdelheid voor nuchterheid.

De schepping wacht. Kreunt en zucht onder de aanwezigheid van mensen.

Tegelijkertijd is er nog steeds zoveel moois te zien en te genieten. Door het geloof ga je het scherper zien. God is met je in de Hof van Heden.