HIJ IS ER VOOR MIJ!

‘Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet, en wees niet ontsteld. Want de Heer, uw God is met U, overal waar u heen gaat!’ Jozua 1:9

‘Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het Eeuwige leven waartoe u geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.’ 1 Tim. 6:12

Er is moed en geloof voor nodig om door strijd heen te gaan. Maar alleen moed lijkt niet voldoende: ‘God Zelf voert de strijd’, lees je op verschillende plaatsen in de Bijbel. Hij is erbij op mooie momenten maar ook in het lijden. Er is moed én geloof voor nodig om verdriet en pijn te aanvaarden.

Verandering is een proces dat maanden, zelfs jaren kan duren. Voor mij persoonlijk gaat het daarbij om de verandering naar volledige acceptatie van de persoon die ik ben, zoals God mij ziet.

Ik werd innerlijk verscheurd toen ik er achter kwam dat ik een keuze moest maken tussen een intieme relatie met mijn vriendin en Jezus volgen. Samenzijn met haar was absoluut geen optie meer. En steeds meer werd ik verscheurd, omdat de Bijbel duidelijk tot me sprak over de gevolgen, als ik bij haar zou blijven.

De Bijbel is één groot bemoedigend boek. Maar dat moet je willen zien. Er is veel voor mij gebeden. Ik werd bemoedigd in plaats van ontmoedigd. Het gaat nu goed met mij, ook al ga ik mijn weg van vallen en opstaan. Diep in mijn hart heb ik nu vrede gevonden! Dat is denk ik ook wat de kracht van Gods liefde uitwerkt.

Ik hoef niets te doen met de gevoelens die ik soms nog ervaren kan. Niet omdat het zo uit mijn hoofd is gepraat, maar omdat ik met al mijn wilskracht heb besloten Jezus te volgen. Welk pad ik daar dan ook voor moet gaan.

Geloven is niet de brede, gemakkelijke weg volgen, maar de smalle, moeilijke weg bewandelen en dan zien waar je uitkomt, in vertrouwen op Jezus. Hem volgen kan je iets kosten. Maar ondanks de prijs die je moet betalen krijg je er zoveel meer voor terug.

Ik mag nu oprecht een innerlijke vrede en rust ervaren. Elke nieuwe dag ingaan en erop reageren met: ‘Heer, wat er vandaag ook gebeurt: Laat Uw wil spreken, en niet mijn wil’. Of zoals David schrijft in Psalm 25: 4 en 5: ‘Heer maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid want U bent de God van mijn Heil.’

David heeft bepaald niet altijd Gods geboden gevolgd. Toch was hij een man naar Gods hart. David die de reus had verslagen. En later in zijn leven misstappen beging. Hij werd gezegend ondanks al het verdriet en lijden dat hij mee moest maken. Dat hoor je terug in de psalmen.

David bleef ondanks zijn misstappen op God vertrouwen. Hij was niet perfect, en dat verwacht God ook niet van ons. Hij verlangt naar mensen die Hem zoeken in alles.

Zo wil ik ook in het leven staan: ik wil Hem zoeken in alles. Soms weet ik niet zo goed welke keuzes overeenkomstig Gods Woord zijn, en welke ik maak vanuit mijn vlees. Daarom is het voor mij zo belangrijk Gods Woord te kennen en in verbondenheid met Jezus te leven, Gods levende Woord.

Een ring aan mijn vinger herinnert me er nu elke dag aan: ‘Ani Le Dodi Ve Dodi Li’. Dat is Hebreeuws voor: ‘Ik ben van mijn Geliefde, en mijn Geliefde is van mij’ naar Hooglied 6:3. Ik ben gekocht en bevrijd door het bloed van Jezus Christus: Hem mag ik dienen en trouw zijn.

Soms loop ik met vragen rond. Dan stel ik ze aan Hem. Of beter gezegd, ik mag leren Hem mijn vragen te stellen. Door de kracht van de Heilige Geest mag ik groeien in het onderscheiden wat Waarheid is.

Wat mijn verlangen naar intimiteit met een vrouw betreft, het verlangen naar mijn vriendin is verdwenen. In plaats daarvan ervaar ik nu vrede, vreugde, rust en kracht. Ik heb de strijd moeten strijden denk ik, om zo tot inzicht te mogen komen hoe groot Gods Vaderhart is, en hoe liefdevol en trouw Hij is.  

Ik weet niet waar ik geweest zou zijn zonder een team biddende mensen om mij heen. Gebed is een krachtig wapen dat mensen kan raken tot in het diepst van hun hart. Dat is mij overkomen. ‘Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt, wie zoekt, vindt, en wie klopt, daar zal de deur voor worden opengedaan.’

In mijn strijd, vóórdat ik uit de kast kwam en ook daarna, toen ik besloot een relatie aan te gaan met een vrouw, heb ik vaak gebeden. Ik verwachtte vroeger altijd dat gebed direct verhoord zou worden. Maar God kan de tijd nemen om gebeden te verhoren. Juist in die periode van wachten, mocht ik dichter naar Hem toegroeien.

Het is goed om mensen om je heen te hebben die voor je bidden, je bemoedigen en er zonder verwachtingen voor jou willen zijn. Ik heb dat echt zo mogen ervaren. En juist daardoor heb ik hoogstwaarschijnlijk die heftige strijd ook aan kunnen gaan. We kunnen elkaar zo makkelijk kwetsen met woorden, maar we kunnen onze woorden ook gebruiken om elkaar te bemoedigen.

Zo hoop ik dat mijn getuigenis een bemoediging mag zijn voor ieder die met vragen rondloopt, of strijd ervaart.

Weet dat Jezus er voor je is. Hij staat klaar met wijd open armen om je te ontvangen. Hij is erbij wanneer je met vragen rondloopt, en de strijd aan het strijden bent tussen Hém volgen of je gevoelens. Zoek Hem en je zult Hem vinden, klop bij Hem aan en Hij zal open doen.

Ik bid je Zijn vrede, rust en genade toe.

Tabitha

Vrij vertaald: Haal diep adem, camera’s uit; Je hoeft niet te verbergen dat we allemaal iets mankeren. Ik weet dat je denkt ‘nog één verkeerde beweging en God zal Zijn handen van me aftrekken’

Hou vol! Want dat klopt niet! Voor God is er niet zoiets als  ‘te ver heen’. Je kunt niets doen om je plekje bij Hem te verdienen. En je kunt nergens heengaan waar Hij niet is. Dat klinkt ongelofelijk, maar geloof me, zo simpel is het!

De duivel liegt en verdraait de waarheid. Hij werkt er hard aan jou te laten denken dat het allemaal van jou afhangt. Dus doe je je best tot je bent uitgeput en als je valt zegt hij dat je verloren hebt.

Hou Vol! Want dat klopt niet! Het is zo simpel…

Foto Tabitha