Het christelijk geloof is een tegen-cultuur

‘Eens was u duisternis, maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het Licht!’ Efeziërs 5:8

Paulus is een volgeling van Jezus geworden. Weet je nog? Hij ontmoette Hem op weg naar Damascus. Paulus ging tegen de grond van dat felle licht.

In opdracht van Jezus gaat hij de wereld in om van Hem te getuigen. Zo bezoekt hij op zijn tweede reis Efeze, de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia destijds. Een grote havenstad.

Er komen daar mensen tot geloof en er ontstaat een kleine christengemeenschap in die enorme stad met een dito tempel voor Artemis, de godin van vruchtbaarheid en  seksualiteit. Erediensten voor haar worden gehouden in combinatie met tempelprostitutie. Zo wordt de godin geëerd.

Paulus schrijft: ‘ Mensen, jullie zijn in Christus geschapen om goede werken te doen.’  Dat wil zeggen Gods werk, waar Jezus al eerder over sprak. Namelijk licht brengen waar het geestelijk donker is.

‘Leef als kinderen van het Licht!’ schrijft Paulus.

Laat je niet meer  verleiden tot praktijken die het daglicht niet verdragen. Leg je erop toe om zuiver en rein te leven voor God en leer die twee te onderscheiden door Zijn Woord, geholpen door Zijn Geest. Vraag Hem daarom!

Dan ga je ontdekken wat niet klopt in je oude leven, en dat Gods plan voor je leven beter is. Door het Licht ga je zien en ervaren dat er dingen zijn, duisternis, waar God geen gemeenschap mee kan hebben en die negatief uitwerken in je leven: zoals onreinheid en hebzucht.

Als je niet met Gods plan meegaat, op de weg van het Licht, kom je terecht op plekken waar je niet wilt zijn! 

Daarom, focus erop om een volgeling van Jezus te zijn!