HEMELSE VADER, DE ENIGE CONSTANTE FACTOR IN MIJN LEVEN BENT U EN UW LIEFDE!

Afgelopen week beleefde ik bijzondere dagen in een voormalig klooster op het platteland in Brabant. ‘Een week gefocust op het hart van de Vader,’ las ik op de folder. De kosten vielen mee: € 475,- p.p.

Ik was benieuwd. Wat gaat deze week me brengen? Alsook ‘Zou dit weekprogramma passen bij de visie van Onderweg: het bemoedigen van mensen die Jezus willen volgen. Ook wat betreft hun homoseksuele gevoelens?’

Vijf dagen lang liet ik me, samen met de anderen, door het team meenemen op een tour door mijn leven. Elke morgen begonnen we met het gebed: ‘Heer, wat wilt U ons vandaag laten zien?’ Bijvoorbeeld met de woorden van Psalm 5: 4 ‘In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.’ Anders gezegd ‘Wat wilt U vandaag tot mij zeggen? Ik verwacht Uw antwoord.’

Ik stelde me open voor God om van Hem licht te ontvangen op wat in mijn hart een belemmering vormt om Zijn volheid en zegeningen te ontvangen. We stonden er samen bij stil en deelden onze ervaringen.

Een van de onderwerpen was ‘Gods stem horen.’ Hij is altijd en overal aanwezig realiseerde ik me. Ook als ik douch of de afwas doe. Door Zijn Geest kan Hij woorden of liederen in mijn gedachten brengen, tot me spreken.

Belangrijk is dat als er een woord van de Heer in je gedachten komt en het tegen de Bijbel ingaat, je bij jezelf te rade gaat waar dat woord vandaan komt. Het kan dan namelijk niet van Hem kan zijn. Hij spreekt Zichzelf nooit tegen. En nodigt: richt je op Mij.

Zijn doel is een relatie met mij. Niet een instant oplossing van al mijn problemen, maar verbondenheid. Om zo samen met Hem het leven aan te kunnen. Niet in eigen kracht maar met Zijn hulp.

En meer dan dat: Jezus zegt dat Hij kwam om mij een leven in overvloed te geven. En Hij is meer dan enthousiast om dat waar te maken en mijn hart volledig tot leven te roepen. Zo dat ik met blijdschap in deze wereld kan staan, met open ogen voor de schoonheid van de schepping, en van Hem te ontvangen wat Hij voor mij heeft. Ook in deze tijd, anno 2023 in deze wereld die constant leugens spreekt, en macht, geld en seks verafgoodt.  

Andere onderwerpen waar we bij stilstonden waren: • generatiezonden; • het belang van vergeving; • goddeloze overtuigingen; • bittere wortels en innerlijke geloften / vloeken; • zielsbanden / seksuele zonde; • afwijzing / schaamte; • ziel en geest pijn; en het occulte. Het materiaal dat in de week is gebruikt, is oorspronkelijk ontwikkeld door Restoring The Foundations. Je vind meer info hierover op hun site, alsook op die van vrienden van Mto Moyoni, ‘Rivier in je hart’ https://www.mto-moyoni.org/programs/transformation-week/

Het was een intensieve week van luisteren naar God de Vader. Hij bracht bij mij, net als bij de anderen, dingen in gedachten vanuit het verleden en heden. Hij sprak tot me door Zijn Woord en door de getuigenissen van de anderen om me heen. En ik liet Hem doen wat Hij wilde doen in mij, namelijk mij vrij maken van mijn verleden, schaamte en spijt. Spijt en diep verdriet omdat ik Zijn onvoorwaardelijke liefde niet eerder kende, en liefde ging zoeken op verkeerde plaatsen.

Hij zette me aan om de verantwoordelijkheid op me te nemen om mensen te vergeven die mij tekort of kwaad hebben gedaan in de loop van mijn leven. En ik mocht zelf vergeving ontvangen voor mijn rebellie, mijn vluchtgedrag en verafgoding van vrouwen. Ik mocht met anderen in gebed mijn lasten achterlaten bij het kruis van Jezus.

Om vervolgens te leren ontvangen en omarmen wat Hij voor mij heeft.

Deze week heeft me heel wat gebracht. Ik mocht investeren in het verstevigen van mijn fundament: mijn relatie met mijn hemelse Vader, door Jezus Christus.

Is deze week een aanrader voor wie Jezus wil volgen, inclusief je homoseksuele gevoelens? De vraag stellen is hem beantwoorden!

De Heer zegene je en behoede je naar Numeri 6: 22-27

Bertien

Foto’s Jetty Stouten