HEEFT WAT ONDERWEG.NU DOET OOK MAAR IETS MET CONVERSIE THERAPIE TE MAKEN?

Om een inkijkje te geven in hoe wij als organisatie en ervaringsdeskundigen praktisch vormgeven aan onze visie en doelstelling, is hieronder het PDF-bestand ‘Heeft wat Onderweg.nu doet ook maar iets met Conversietherapie te maken?’ opgenomen. Dit bestand is als bijlage toegevoegd aan een brief aan verschillende leden van de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, met oog op het gesprek op 29 februari over het wetsvoorstel verbod conversietherapie. Je kunt het vrij downloaden.

Vanuit Den Haag merkt iemand op dat een tijdspad met betrekking tot het wetsvoorstel verbod-conversietherapie niet precies te geven is. De 29e februari is de deadline voor de schriftelijke inbreng van de Kamer, waar de indieners op gaan reageren. Daarna kan de behandeling van het voorstel nog even duren. Dat geeft ook extra tijd om voorbede te doen met oog op dit thema!

Foto: Unsplash