GOEDE VRIJDAG

‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgekocht.’ Galaten 5:1

Als je mensen vraagt wat zij onder vrijheid verstaan, dan zullen velen zeggen dat vrijheid staat voor ‘zelfbeschikking.’ Doen wat je graag wilt zonder dat anderen je daarin beperken.

De Franse schrijfster Françoise Sagan zei eens: ‘Ik heb in mijn leven de vrijheid gevonden waar ik naar verlangde. Maar je vrijheid wordt natuurlijk wel kleiner als je een liefdesrelatie hebt. Daarom, met uitzondering van de periode dat ik verliefd was, ben ik vrij geweest.’

Een logisch antwoord, gezien haar definitie van vrijheid. Ga maar na. Je houdt van iemand. Maar vervolgens ben je niet van plan om voor die ander iets op te geven.

Françoise had gelijk: haar invulling van het begrip vrijheid staat niet toe dat je verliefd wordt. En zeker niet dat je trouwt! Dan ben je namelijk je vrijheid kwijt.

De Bijbel geeft een andere omschrijving van vrijheid. Zoals Paulus bijvoorbeeld in zijn brief aan de gemeente in Galatië: ‘Jullie zijn geroepen om vrij te zijn,’ schrijft hij aan de gemeente waarin de vrijheid onder druk staat. Er zijn namelijk mensen binnengekomen die willen dat de gemeenteleden de Oud Testamentische wetten gehoorzamen: dán zal je gered worden!

Nee, schrijft Paulus. Weten jullie wát Gods evangelie is? De boodschap van het kruis.

Het kruis? Ja, het logo dat je op bijna ieder kerkgebouw ziet en op andere plaatsen waar christenen samenkomen. Waar ook ter wereld. Het symbool van de vrijheid.

Wat heeft het kruis dan te maken met vrijheid? Veel mensen ergeren zich aan dat kruis. Zo van: ‘O, natuurlijk, Jezus’ optreden is nog steeds van grote betekenis. Hij verdient respect en navolging als moreel hoogstaand mens en leraar. Als iedereen zou leven volgens zijn principes, dan zou de wereld er fantastisch uitzien: geen geweld, geen misbruik, geen hebzucht of jaloezie… Maar helaas! Jezus gaat te ver als hij zegt dat hij de Verlosser is.’

In zijn brief aan de gemeente in Korinthe constateert Paulus dat het evangelie van het kruis een dwaasheid is voor veel mensen. Voor Grieken bijvoorbeeld. Die menen dat gebrek aan kennis hét probleem van de mensheid is.

Kom bij hen aan met het kruis en de ergernis straalt van hun gezicht.

Net zo bij de Britse filosoof Alfred Ayer, die de Bijbelse leer van verzoening ‘een grove belediging voor zowel het intellect als de moraal ‘ noemt.

Je proeft de verontwaardiging. De weerstand. Waarom?

Omdat het kruis duidelijk maakt dat niet het gebrek aan kennis het probleem van de mens is, maar zijn hart. Zijn gebrek aan liefde.

Dat hoort niemand graag. Maar: kunnen we er omheen? Met onze blik misbruiken en doden we onze naaste. We doen anderen pijn met onze scherpe tong. We putten de schepping uit. We vervullen haar met chemische produkten en afval. Het lukt niet om te delen. We willen het gewoon niet.

Jezus houdt ons de spiegel voor. En maakt duidelijk dat wij schuldig staan. Tegenover onze Schepper. Tegenover elkaar. Tegenover de dieren, de natuur.

En wat is nu het goede nieuws, waar we ons op bezinnen in de 40-dagentijd, op weg naar Pasen?

Dat Jezus onze schuld op Zich genomen heeft en weggedragen aan het kruis. Zodat wij als vrije mensen de weg van liefde voor God en de naaste kunnen leren gaan. Met vallen en opstaan.

Geholpen door Zijn Geest