Gods Woord liefhebben en hooghouden

Op 7 januari jongstleden was het precies een jaar geleden dat er in Nederland een behoorlijke storm losbrak over de Nashville Verklaring. Het bracht veel en forse kritiek teweeg, tot aangifte aan toe. Een BNN-er twitterde zelfs in de richting van Kees van der Staaij (een van de ondertekenaars van het manifest): “De schepping staat onder druk door klimaatverandering! En door jou!”

Met de Nashville Verklaring wilde men betogen dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbond tussen één man en één vrouw, zoals God in Zijn schepping heeft vastgesteld (Genesis 2:24). Omdat de inhoud van de Nashville Verklaring  homo-seksuele relaties afwijst, werd het al gauw een ‘homohaatmanifest’ genoemd.

Bij het schrijven van deze blog moest ik terugdenken aan die roerige week aan het begin van 2019. Arjan Baan, een van de initiatiefnemers van de Nashville Verklaring, schreef aan het eind van het oude jaar op zijn facebookpagina: ‘Het jaar 2019 was een bewogen jaar. Er is veel heen en weer geschreven over allerlei thema’s, in het bijzonder over de Nashville Verklaring. God weet hoeveel we houden van de individuen die worstelen met hun seksuele identiteit. We willen met hen strijden en bidden in hun gebrokenheid. Het was onze intentie om kerken en christenen wakker te schudden voor de enorme subtiele misleiding die op dit moment gaande is: ‘Zonde is geen zonde meer’. Het is mijn intense verlangen dat we God zullen liefhebben en Zijn Woord zullen gehoorzamen. Ik verlang ernaar dat we ook in 2020 het Woord van God zullen hooghouden’.

Paulus sprak eens de bekende woorden tegen Timotheüs: Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.     2 Tim. 4:2-4

Naar aanleiding van deze woorden van Paulus hoorde ik iemand zeggen: ‘Predik het Woord, dus geen opinies of emoties!’ Een neiging die we, denk ik, allemaal wel in zekere mate kennen: ons laten leiden door onze mening en gevoelens in plaats van door de Bijbel. Hoe belangrijk is het om dat te onderkennen, om steeds weer naar het Woord terug te gaan en dat leidend te laten zijn in ons leven. Immers, de Bijbel is niet zomaar een bijzonder boek: het is Woord van God! En Gods Woord is de waarheid. Leven vanuit die waarheid bevrijdt, brengt genezing in gebrokenheid, biedt hoop en doet leven, en geeft eeuwig Leven. Voor ieder mens die het wil aannemen.

Laten we door alles heen Gods Woord liefhebben, het naleven en hooghouden. Ik wens je Gods rijke zegen toe!