GODS WOORD IS VOLMAAKT EN ZUIVER

‘Er staat geschreven…’ Mattheus 4: 4

Er wordt wat af geschreven!

Boeken, kranten, reclamefolders en allerlei tijdschriften, allemaal willen ze hun boodschap kwijt.

Mensenwoorden. Soms heb je er wat aan. Maar veel van dat materiaal verdwijnt nogal eens in de prullenbak. Zonder dat je er een woord uit gelezen hebt.

Jezus verwijst steeds naar woorden van God, die een blijvende inhoud en boodschap hebben voor mensen waar Zijn liefde naar uitgaat. We hebben die woorden zwart op wit in de Bijbel.

Als je twijfelt of aangevallen wordt, als je je zorgen maakt of bemoediging of troost nodig hebt, pak dan je Bijbel en lees erin. Elke dag. Om stand te houden.

Gods Woord is volmaakt en zuiver!