GODS OPZET

‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest’, zegt de Heer van de hemelse machten. Zacharia 4: 6

Hadden we maar politieke macht, meer menskracht, meer financiële middelen, kan je zomaar denken.

Net als dat kleine groepje dat teruggekomen is uit de ballingschap en nu de stad Jeruzalem en de tempel wil herbouwen. Ze worden tegengewerkt op allerlei manieren en de eigen middelen en mogelijkheden zijn beperkt.

Het zou wat zijn, als alles wat macht heeft in deze wereld de Bijbelse boodschap zou steunen en de gemeente van Jezus Christus zou aanmoedigen!

Maar dat is niet zo.

Is dat erg?

God zegt door de profeet Zacharia dat het Zijn opzet is om die aardse middelen juist níet te geven.

Maar Hij belooft wel de hulp van Zijn Geest, die opgewassen is tegen iedere situatie. En weet wat God wil.  

Daarom zijn de dingen die je doet voor God niet onbetekenend of waardeloos.

Nee, als je iets doet voor een kind, voor iemand die eenzaam is of het moeilijk heeft, dan doet de Geest van God daar wat mee!

Foto Unsplash