Gods evangelie verwaarlozen?

“Als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen, als we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer?”  Hebr. 2: 2, 3a

Vanuit EHAH, Evangelische Hulp Aan Homofielen, is in 1982 Stichting Onze Weg opgericht. Ik was jarenlang voorzitter en heb respect voor de deelnemers. De visie op homoseksualiteit die ik 32 jaar lang bij EHAH/Different naar voren bracht, is bij Stichting Tot Heil Des Volks nu helaas gestopt.  

Ik ben God dankbaar dat het gedachtengoed door anderen wordt overgenomen. Anno 2020 is het nog nauwelijks mogelijk na je ‘coming out’ te zeggen dat je niet ‘zo’ wilt of kunt leven. Je zult daarbij weinig steun ontvangen, terwijl je die juist dringend nodig hebt.

In mijn hulpverlening stond 2 Kor 5:17 centraal “Wie in Christus is, is een nieuwe schepping, het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen.”

Verandering van homoseksuele gerichtheid is fluïde, de diepte van homoseksuele gevoelens kan veranderen richting heteroseksuele gevoelens. Bij de één meer dan bij de ander. Een enkeling kan trouwen, als heteroseksuele gevoelens voldoende zijn ontwaakt. Niet eerder.

Quote van Johan van de Sluis