GOD REDT UIT ALLERLEI NOOD!

Looft de HEER want Hij is goed!

Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg… Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEER riepen, redde Hij hen uit hun angsten.

Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gebonden in ellende en ijzer… Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEER riepen, verloste Hij hen uit hun angsten.

Er waren dwazen die vanwege hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheid gekweld werden… Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEER riepen, verloste Hij hen uit hun angsten.

Er zijn er die met schepen op zee voeren en handel dreven op de grote wateren… Hij deed een stormwind opsteken…hun ziel verging van ellende… Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEER riepen, leidde Hij hen uit hun angsten.

Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten, en acht slaan op de goedertierenheid van de HEER!

Psalm 107: 1a, 4a, 6, 10, 13, 17, 19, 23, 25b, 26c, 28, 43

Psalm 107 schetst een beeld van mensen die hopeloos vastgelopen zijn. Maar als ze God aanroepen in hun nood, dan verlost Hij uit angst.

Hij breekt boeien stuk, ontrukt mensen aan de dood en geeft ze een veilige haven.

Ken je Hem zo?