God kan erbij!

‘De Heer zij met je, dappere krijgsman!’  Richteren 6:12

Gideon betekent ‘houthakker’. Hij wordt ook Jerubbaäl genoemd. Dat betekent: ‘Baäl strijdt tegen hem’, omdat hij namelijk het Baäl-altaar neerhaalde en de Asjera paal omhakte.

Deze richter spreekt mij erg aan vanwege de manier waarop hij is geroepen.

Het volk was radeloos. Niemand durfde zich te verzetten tegen degenen die hun land leegroofden. De pijn was groot. Hoe moest het verder? Er was armoede en honger, ze zijn bang. Niet trots meer, maar lamgeslagen.

Hoe kijkt God hiernaar? Wat doet Hij, als ze Hem aanroepen zonder overtuiging. Hoe grijpt Hij in als ze het uitroepen, maar tegelijk buigen voor afgoden?

Ik vind dit verhaal herkenbaar. Je hoort vaak van grote overwinningen en sterke geloofshelden. Ik heb mezelf nooit zo gevoeld, en probeerde te veranderen. Sterker te worden. Te vechten tegen mijn gevoelens en pijn.

God roept Gideon, die Hij wil gebruiken om het volk te leren ondanks hun ongeloof en angst écht iets van Hem te verwachten. Hij spreekt hem aan met “dappere held”. Op dat moment  is dat nergens op gebaseerd. Gideon is de oogst aan het binnenhalen op een afgelegen plek. Niet omdat hij een dappere held is, maar omdat hij bang is voor de vijand. Hij verstopt zich. 

En dan geeft God aan dat Hij hem sterk gaat maken. Hij noemt hem vooraf zo, omdat hij dapper gaat wórden. Dus als je kracht weg is, je het niet meer ziet zitten, je ten einde raad bent en je verstopt, weet dan: kan God daar wat mee.

Kracht in zwakheid. De antwoorden komen niet vanuit het volk. God maakt duidelijk: ‘niet door een groot leger, maar door Mijn kracht word je bevrijd.’

Vertrouw op Hem als je bang bent, nog afgoden dient, nergens bij hoort en je alleen voelt.

Je gevoel zegt je dat je alleen bent, dat niemand je helpt, dat je nooit uit de problemen komt.

Hij kan erbij. Kwestie van geloven tegen je gevoel in.

Ton