‘GOD HEEFT ONS SAMENGEBRACHT EN SAMEN GEHOUDEN’. Pieter B. over homoseksuele gevoelens, huwelijk en geloof. Video opname VERNIEUWD

‘Als ik mijn levensverhaal vertel, dan gaat het natuurlijk over mijn homoseksuele gevoelens. Maar ook over Jezus. Hoe Hij mijn  leven veranderd heeft. En hoe ik met die gevoelens, die er toch zijn, ten volle kan leven met Hem. En tot Zijn eer.

Zo komt mijn leven tot zijn bestemming. Zoals Hij het bedoeld heeft. Dat is absoluut zo…’