God geeft kracht naar kruis

Intussen is het 35 jaar geleden dat ik me bewust werd van mijn gevoelens voor vrouwen. De periode die erop volgde, waarin ik een weg zocht hoe ik hier als christen mee om wilde gaan en de worstelingen waarmee dat gepaard ging, verliep vaak stormachtig. Gedurende die tijd waren er steeds Bijbelteksten die mij zowel be- als aanmoedigden. Woorden die mij kracht gaven en hielpen om staande te blijven in het geloof. Ze waren als bakens in de storm van mijn bestaan. Woorden waar ik mij aan vastklampte. Een bron van kracht en troost.

Een van die Bijbelteksten betrof 1 Korintiërs 10:13 waar het volgende staat: U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Al voelde het in mijn leven lang niet altijd zo, toch wilde ik de Here God op dit  Woord van Hem vertrouwen. Als ik nu terugkijk naar mijn leven van de afgelopen decennia, dan kan ik alleen maar beamen dat Zijn Woord de waarheid is. Op de website van Got Questions vond ik een mooie overdenking van 1 Korintiërs 10:13 die ik hier en daar wat heb bewerkt en graag met je wil delen:

In bovenstaande tekst staat eigenlijk dat er geen één verleiding zó groot is, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.

Deze woorden uit de Bijbel leren ons een geweldig principe. Als we van Hem zijn, dan zal God niet toestaan dat er enige moeilijkheid in ons leven zal komen die we niet aankunnen. In elke beproeving en elke test waar we mee te maken krijgen, zal God ons trouw blijven: Hij zal een manier mogelijk maken waarop we die beproeving kunnen doorstaan. We hoeven niet te zwichten voor de zonde. We kunnen God in alle omstandigheden gehoorzaam blijven.

Wat een goddelijke bemoediging op onze christelijke levensweg! Bovendien zal het gebed ‘red ons van het kwaad’ (Mattheüs 6:13) zeker worden verhoord. Maar deze beloften betekenen niet dat we nooit problemen zullen hebben. Integendeel. De Here Jezus heeft gezegd: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld (Johannes 16:33). De sleutel vinden we in Zijn vervolgwoorden: Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:33).

Er kunnen momenten in het leven zijn dat we zwaar beproefd worden. Dat het erop lijkt en ook zo aanvoelt, dat het bijna niet te verdragen is. Paulus had een soortgelijke ervaring. We lezen daarover in 2 Korintiërs 1:8-10.  Paulus en zijn  metgezellen werden zwaar beproefd toen zij het evangelie naar een nieuw gebied (Asia) brachten. Ze kregen te maken met  grote moeilijkheden die bijna niet te verdragen waren.  Het was  zelfs zo heftig dat ze vreesden voor hun leven.

En dan schrijft Paulus: Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op Hem hebben we onze hoop gevestigd: Hij zal ons altijd redden (2 Korintiërs 1:9-10).

Net als Paulus en zijn metgezellen moeten we leren om niet op onze eigen kracht te vertrouwen, maar om altijd te vertrouwen op God, Die zelfs de doden levend maakt! Als je het Bijbelgedeelte uit 2 Korintiërs 1 leest, lijkt het erop dat Paulus daadwerkelijk zwaarder werd beproefd dan hij aankon. Dit brengt ons  naar een andere heel belangrijke waarheid, namelijk dat onze kracht om beproevingen en problemen te doorstaan niet van onszelf komt, maar van God. En dat is precies wat Paulus zei: Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God (vers 9).

Wat ons ook mag overkomen, wat ons ook mag verleiden, welke tragedie ons ook zal treffen, in Gods kracht zullen wij het aankunnen. In alle omstandigheden kunnen we de geestelijke overwinning behalen, door Christus. Het leven is niet gemakkelijk. Het leven is zwaar, maar als we vertrouwen op de beloften van Gods genade, dan kunnen wij het aan. Dat is wat Gods Woord ons laat zien.

Wij zijn ‘meer dan overwinnaars’ in Christus (Romeinen 8:37, HSV). Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof (1 Johannes 5:4). Het ‘aankunnen’ van de beproevingen en verleidingen van de wereld is dat we ze overwinnen, net zoals David in Gods kracht de overwinning behaalde op Goliath. Boosaardige plannen en moeilijke omstandigheden zullen uiteindelijk niet zegevieren.

Onze beproevingen hebben een doel. Wij hebben de wapenrusting van God en het voorrecht dat we tot Hem mogen bidden. God zal ervoor zorgen dat onze beproevingen ons geloof niet zullen overrompelen. Onze positie als kinderen van God is zeker. Wij zullen deze beproevingen heelhuids doorstaan. Ik ben ervan overtuigd dat…niets in de schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer (Romeinen 8:38-39).