God aanbidden en prijzen!

‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’  Handelingen 16:30

Paulus en Silas hebben het niet makkelijk! Op weg naar een gebedsplaats in Filippi worden ze vastgegrepen, naar het marktplein gesleurd en voor het stadsbestuur geleid.

De kleren worden van hun lijf gescheurd. Ze worden gegeseld en gevangengezet. Menselijkerwijs gesproken is het een misverstand! Dat zal later blijken!

Wat doe je dan?

Zingen?

In zo’n situatie wordt je geloof flink op de proef gesteld.

Midden in de nacht bereiken Paulus en Silas de overwinning.

Te beginnen in hun eigen hart. Ze aanbidden en prijzen God. In het donker van de nacht, in die omstandigheden.

Zo belijden ze dat Hij boven alles staat. Hem komt in álle omstandigheden álle eer toe.

En God?

Die laat merken dat Hij boven alles staat. De grond trilt. Een aardbeving. Niemand raakt gewond. Iedereen kan weglopen. Maar niemand doet het.

Iedereen is van slag, stil gezet. Vooral de gevangenisbewaker.

Hij wil uitleg. En krijgt die. Over Jezus, die aan het kruis afrekende met alle tekortkomingen, narigheid en verlorenheid van mensen.

Vergeving van redding zijn in en door Hem dichtbij gekomen.

Er rest maar één ding: Hem ontvangen in je hart en leven, en danken!      

Je op God richten, Hem aanbidden en loven, kan je boven je omstandigheden uittillen.

Probeer maar!

Foto’s Unsplash